Letlhakaneng

Nako tsa tsotlhe, batho ba mpotse, “Abuti, o tswa kae?” Ga ke kgone go araba ka bonolo. Ke na le magae a montse: ke goletse ko Georgia, ke tsenetse yunibesiti ko North Carolina, ke igodisetse ko lefatshe le dithaba tsa Blue Ridge, ke tlhotse dikgwedi tsa thataro go tlhotlhomisa New Zealand, ke rutile ko South Carolina. Ke atlile basetsana ba ka ko tlase dinaledi tsa dipeleka di dintshe. Ga ke ne legae le nnwe fela: ke na le magae a montshe.

Byaanong ke na le legae la leswa: Letlhakaneng, North West Provice, Aforikaborwa. Ke kopa go tlhalosa legae la ka le. Letlhakaneng ke motse ya ga nnye fela. Ko borwa, go na le Gauteng: Pretoria le Johannesburg. Gauteng ke peleka ya batho ba bontshe, ya difaktori, ya merafo. Batho bale ba lelekisa chelete. Botshelo bo Gauteng ke botshelo bo pele. Ga ba itsa go emela. Fela ko leboa, go na le masimo le sekgwe fela. Ke Aforika ya ditoro: ka phirima ya letsatsi, le tshware ditlhare tse mutlwa. Diphologolo – dimphala, dibosbok, diphiri – di iphitlha ko meriti. Ke lefatshe le lontle. Ke rata go tlhotlhomisa sekwge se.

Letlhakaneng le nna mo gare. Ba bongwe ba bereka ko difaktori, merafo, le magae tsa Pretoria, Johannesburg le Brits. Fa ke tsamaya ko sekolong, ke abela tsela le batho ba apara diyuniformo tsa ShopRite le batho ba disa dikgomo ko sekgweng. Go tlaletsa go nna mo, fela ke legae la ke. Byaanong legae la ka ke Letlhakaneng. Ka Lamatlhatso ke tsamaya ko dimolong tsa Hatfield; ka Latshipi ke lelekisa diphologolo tsa sekgwe ko leboa.

Ke duletse mo Letlhakaneng ka gobane September 2011. Tlamano ya ka e tla fetsa ka July 2013. Ke tla nako ya go ya go bowa legae la America. Go tla thata go tloga Letlhakaneng, fela go tla bonolo go bona gape lelapa la ka ko America. Ke tla gopotsa Letlhakaneng. Ke karolo ya pelo ya ka. Ke tla tlisa kgopolo ya Letlhakaneng mo pelong ya ka ka nako tsotlhe.

Advertisements

9 responses to “Letlhakaneng

 1. Of course, I have no idea what you are saying, but I am impressed that you write this well in your native language.

 2. Google Translator does not have Setswana as an option, but I think there is a typo in the second paragraph.

 3. Wow, I was able to puzzle out just tiny little pieces of this. Seems like a reflection of where home is maybe and where you will be heading off to when July comes?

  • Yes, I’m impressed. The theme is more or less that I have more than one home now. Regardless, I will be returning Stateside in July to attend the post-baccalaureate premedical program at the University of North Carolina Greensboro!

 4. Its funny how free you are to live in letlhakaneng,yes we don’t see people of different races on the village,setswana is da most used language for communition,that’s why you get a question “o tswa kae”.I knew you were not south african but I never thought u travel this much,I really like wat u wrote about my village,letlhakaneng is where my is!u send greetings to your family,we wish u a safe trip*TSELA TSHWEU monna hetsho gotswa ka magoro ga se go latlhana

  • Abuti – wena a mang? A re itsane? O nna Letlhakaneng?

   Ja, ke nna bonolo mo Letlhakaneng. Batho bao ba ntlhokomela thata. Ga go na mathata go nna mo. Ke ba rata thata, batho ba ba Letlhakaneng.

   • Am very impressed with your tswana,en very jealous you sound better than me,ke nna ko new stan Letlhakaneng,leina laka ke Bongani sefane ke Ngobeni,ke gobona mo tseleng geke tsamaya mo Letlhakaneng,ke rata ditiro tsa gago tse dintle,o amogetswe mo gae abuti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s